Polityka prywatności

Opublikowany: 26-7-2022

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych opisuje procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych realizowane przez Serwis – w poniższym dokumencie zwanym Administratorem Serwisu.

1.1. Przetwarzając dane osobowe, Administracja Witryny ustala poszanowanie praw i wolności osoby i obywatela jako najważniejszy cel i warunek realizacji działań;

1.2. Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej Polityką) dotyczy wszystkich informacji, które Administracja Witryny może mieć na temat gości zasobu.


2. ELEMENTY DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA STRONY.


2.1. Za pomocą internetowych usług statystycznych, takich jak Google Analytics i inne, możliwe jest zbieranie i przetwarzanie informacji nieosobowych o użytkownikach (w tym plików cookie);

2.2. Operator tej strony internetowej zbiera następujące dane:

 1. Ustawienia języka
 2. Rozdzielczość ekranu urządzenia
 3. Adres IP
 4. System operacyjny, którego używasz;
 5. Różnica stref czasowych
 6. Rodzaj używanego urządzenia
 7. Adres e-mail (jeśli jest dostępny na tej stronie).

3. PRZYCZYNY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


3.1. Głównym celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest poinformowanie Użytkownika drogą e-mailową oraz zapewnienie dostępu do informacji, usług lub materiałów w serwisie, jeśli takie elementy występują;

3.2. Administrator ma również prawo do powiadamiania Użytkowników o nowych produktach i usługach, a także o specjalnych zniżkach i wydarzeniach. Jeśli w pewnym momencie Użytkownik chce przestać otrzymywać ogłoszenia o nowych produktach, usługach i ofertach specjalnych, może po prostu skontaktować się z Administratorem Witryny;

3.3. Anonimowe informacje o Użytkownikach, uzyskane za pośrednictwem internetowych serwisów statystycznych, służą do zbierania danych o ich działaniach w serwisie w celu poprawy jego jakości i zawartości.


4. COOKIES


4.1. Pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić odwiedzającym korzystanie z Witryny i wszystkich jej części, w tym obszarów dodatkowo chronionych. Użytkownicy mogą blokować lub usuwać pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to spowodować nieprawidłowe działanie niektórych witryn;

4.2. „Cookies” to małe pliki danych, które śledzą sposób poruszania się gości po witrynie. Pomagają Administracji zrozumieć, czym interesują się użytkownicy, aby menedżerowie mogli poprawić swoje doświadczenie w witrynie. Na przykład pliki cookie pozwalają firmie zobaczyć, które strony są najczęściej odwiedzane i pomagają zidentyfikować problemy. Pozwala to Administratorowi ogólnie identyfikować trendy w korzystaniu z Serwisu;

4.3. Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki użytkownika. Odwiedzający mogą również ustawić korzystanie z plików cookie w swoich przeglądarkach. Jeśli Użytkownik wyłączy pliki cookie, nadal będzie mógł odwiedzać wszystkie strony internetowe, chociaż niektóre sekcje i funkcje nie będą działać. Różne przeglądarki mają różne możliwości. Zapoznaj się z menu pomocy, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować pliki cookie.


5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH


5.1. Administracja serwisu będzie przetwarzać niektóre dane osobowe tylko wtedy, gdy zostały one podane przez Użytkownika dobrowolnie i za pośrednictwem specjalnych formularzy na stronie. Wypełniając te formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe, odwiedzający wyrażają zgodę na niniejszą Politykę;

5.2. Jeżeli ustawienia przeglądarki Użytkownika zezwalają na przetwarzanie danych zanonimizowanych (dozwolone są pliki cookies i technologia JavaScript), są one przetwarzane przez Administratora Serwisu.


6. ZBIERANIE, PRZECHOWYWANIE, PRZEKAZYWANIE I INNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


6.1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Serwisu chronione są odpowiednimi środkami prawnymi, organizacyjnymi i technicznymi, które gwarantują pełną zgodność z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych;

6.2. Administracja witryny jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki ostrożności, aby uniemożliwić osobom trzecim dostęp do plików i materiałów osobowych;

6.3. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez obowiązujące prawo, dane osobowe Użytkownika nigdy nie zostaną przekazane stronom trzecim;

6.4. Jeśli Użytkownik znajdzie nieścisłości w swoich danych osobowych, może zgłosić to Administracji Witryny i poprosić o ich poprawienie;

6.5. Termin przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na Politykę Przetwarzania Danych Osobowych, wysyłając powiadomienie do Administratora Witryny z frazą kodową „Wycofanie zgody” w temacie.

6.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika, Witryna przestrzega następujących procedur:

 • Tylko pracownicy, którzy potrzebują określonych informacji do świadczenia usług na rzecz Użytkownika, mają do nich dostęp;
 • Wszyscy pracownicy muszą podpisać umowę o zachowaniu poufności;
 • Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności wszyscy partnerzy i firmy muszą podpisać prawnie wiążącą umowę o zachowaniu poufności zakazującą przekazywania danych osobowych z nieautoryzowanych powodów.
 • Otrzymane informacje są chronione przez usługi stron trzecich, takie jak SSL;
 • Przesyłane dane są bezpiecznie przechowywane w postaci zaszyfrowanej na bezpiecznych serwerach i tylko upoważniony personel ma do nich dostęp;
 • 6.7. Biorąc pod uwagę, że nie ma niezawodnego sposobu ochrony danych podczas wirtualnego przechowywania, przetwarzania i transportu, Administrator Witryny nie może zagwarantować ich bezpieczeństwa, pomimo najlepszych starań firmy.


  7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  7.1. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące danych osobowych Użytkownika można uzyskać za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie;

  7.2. Ten dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany wprowadzone w Polityce prywatności. Polityka obowiązuje do czasu zastąpienia jej nową wersją;

  7.3. Administrator może w dowolnym momencie zmienić Politykę Prywatności w celu uwzględnienia aktualizacji podstawowych protokołów przetwarzania informacji. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zasadach prywatności i Polityce wykorzystywania danych osobowych Klienta, Witryna jest zobowiązana do powiadomienia o tym użytkowników na bieżącej stronie internetowej;

  7.4. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać tę stronę, aby otrzymywać aktualizacje polityki prywatności;

  7,5. Od momentu opublikowania jakichkolwiek zmian w Polityce Prywatności w Serwisie wchodzą one w życie;

  7.6. Zasady są ważne tylko w języku angielskim, a tłumaczenia na dowolny inny język są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.